Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022010 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina vystavenie vyjadrenia 12 19.08.2022 22.08.2022