Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Suma s DPH / bez DPH (v €) Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
OBč.2023113 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Dočasné odpojenia prívodu elektriny a odplombovanie elektromeru, ul.Vysokoškolákov, 010 08 Žilina 240,00 € 04.09.2023 04.09.2023 Ing. Peter Rolko, konateľ