Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Suma s DPH / bez DPH (v €) Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
OBč.2023102 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8 Dočasné odpojenie a zapojenie prívodu elektriny, odplombovanie a zaplombovanie elektromera -Autobusové nástupište 1500,00 € 07.08.2023 10.08.2023 Ing. Peter Rolko, konateľ