Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8 1500,00 300,00 1800,00 10.08.2023