Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023218 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina Odovzdanie elektromera odb.miesto:7216123 autobusové nástupište 15,00 3,00 18,00 OBJ. 2023102 09.08.2023 09.08.2023