Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 600,00 120,00 720,00 23.11.2023