Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022035 STRABAG s.r.o. 17317282 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava-Ružinov Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 12.10.2022 17.10.2022