Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023122 STRABAG s.r.o. 17317282 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Prekládka stĺpov VO ul. Lichardova, Ružičku, Bernoláka 1040,71 208,14 1248,85 DO č. 20230130 09.10.2023 09.10.2023