Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023083 STAVEBNÉ MECHANIZMY, s.r.o. 46517227 Lichardova 8510/46 Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230110 12.07.2023 13.07.2023