Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023095 STAVEBNÉ MECHANIZMY, s.r.o. 46517227 Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina Oprava vedenia VO na ul.Lichardova 434,80 86,96 521,76 DO č. 20230128 07.08.2023 08.08.2023