Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023089 STAVEBNÉ MECHANIZMY, s.r.o. 46517227 Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 150,00 30,00 180,00 DO č. 20230110 19.07.2023 19.07.2023