Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023121 STABIL, a.s. 36378844 Námestie Hrdinov 5, 010 03 Žilina Montáž stožiaru VO na ul.Murgašova, Žilina 453,17 90,63 543,80 DO č. 20230156 09.10.2023 09.10.2023