Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
S&P autoservis s.r.o. 50195930 Prúty 573/10, 010 04 Žilina 1657,37 331,47 1988,84 21.12.2022