Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023206 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 7/2023 1066,55 213,31 1279,86 zmluva Z/2022/022 03.08.2023 04.08.2023