Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023378 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 11/2023 1505,90 301,19 1807,09 zmluva Z/2022/022 05.12.2023 05.12.2023