Slovenský zväz záhradkárov Zákl. organizácia 28-67 Mojšova Lúčka-Za vrchom