Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022023 Slovenský zväz záhradkárov Zákl. organizácia 28-67 Mojšova Lúčka-Za vrchom 00178152 Minčolská 1782/3, 010 08 Žilina Vytýčenie inžinierskych sietí-kábel záhradkárska osada Mojšova Lúčka 75,00 15,00 90,00 20220024 29.09.2022 03.10.2022