Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023319 Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., 36407771 Košická 2, 010 01 Žilina vyúčtovanie spotreby za energie za 3.Q/2023 174,86 34,97 209,83 zmluva Z/2023/032 a Z/2023/050 23.10.2023 23.10.2023