Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224128 SK-technik,s.r.o. 36408972 Jaseňova 3223/36, 010 01 Žilina tlačiareň OKI MC883dn 1325,00 265,00 1590,00 OB2024041 09.04.2024 22.04.2024