Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022020 SK-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňova 3223/36, 010 01 Žilina notebook + office 2021 770,83 154,17 925,00 31.05.2022 01.06.2022