Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023046 Sk – technik, s.r.o. 36408972 Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina Výpočtová technika (notebook, monitor, klávesnica, myš, MS Windows, MS Office,...) 723,33 144,67 868,00 OBJ. 2023015 28.03.2023 28.03.2023