Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023022 SK-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina Tornery do tlačiarní - 7 ks 260,00 52,00 312,00 16.02.2023 16.02.2023