Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022083 SK-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina Notebook ASUS, taška, myš, MS Office2021 537,50 107,50 645,00 30.11.2022 01.12.2022