Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023266 SK-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňova 3223/36, 010 01 Žilina Výpočtová technika v zostave (server Synology + DiskStation, ....) 764,17 152,83 917,00 OBJ. 2023110 19.09.2023 19.09.2023