Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023141 Sk-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňova 3223/36, 010 01 Žilina výpočtová technika v zostave (Samsung S60A 24, Gembird kábel, ....) 561,42 112,28 673,70 OBJ. 2023066 21.06.2023 23.06.2023