Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Sk – technik, s.r.o. 36408972 Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina 561,42 112,28 673,70 14.06.2023