Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224080 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Služby - poplatok za prejazd cez pozemok 3/2024 45,16 9,03 54,19 Z/2023/027 12.03.2024 20.03.2024