Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224003 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Služby - poplatok za prejazd cez pozemok 1/2024 100,00 20,00 120,00 € Z/2023/027 11.01.2024 15.01.2024