Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023174 SIRS- Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Nájomné - doúčtovanie v zmysle dodatku - ťarchopis 6/2023 47,48 9,50 56,98 zmluva Z/2023/027 a dodatok k zmluve č. 1 Z/2023/033 10.07.2023 13.07.2023