Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Siluran s. r. o. 51449501 Cecílie Tomašovskej 249/11, 013 02 Gbeľany 345,29 69,06 414,35 27.03.2024