Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023109 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 180,00 € DOč.20230143 04.09.2023 04.09.2023