Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023207 Severoslovenské vodárne a kanalizácie 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina 135,71 27,14 162,85 OBJ. 2023101 04.08.2023 07.08.2023