Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Severosloven. vodárne a kanalizácie,a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 1400,00 280,00 1680,00 08.08.2023