Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Saba ClickPark s.r.o. 28968506 Malešická 2679/49, Praha 3, ČR 545,00 0,00 545,00 08.06.2023