Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF4210013 RK-fin, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomicko-administratívne poradenstvo 600,00 30.12.2021 30.12.2021