Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
RK – FIN, s. r. o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina 310,00 62,00 372,00 26.02.2022