Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023304 RK-fin, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby za mesiac 9/2023 1836,30 367,26 2203,56 zmluva Z/2023/009 11.10.2023 12.10.2023