Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023132 RK – FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 4/2023 (doklady za 3/2023) 1550,00 310,00 1860,00 zmluva Z/2023/009 12.06.2023 12.06.2023