Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022113 RK – FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 11/2022 1015,40 203,08 1218,48 OBJ. 2022018 16.01.2023 17.01.2023