Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022078 RK-FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac X/2022 868,00 173,60 1 041,60 OBJ. 2022018 18.11.2022 24.11.2022