Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023102 REZIDENCIA HLINSKÁ, s.r.o. 53138074 Sad SNP 663/18, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230137 11.08.2023 11.08.2023