Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023039 REMING CONSULT a.s. 35729023 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230054 31.03.2023 31.03.2023