Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023024 REMING CONSULT a.s. 35729023 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230035 27.02.2023 27.02.2023