Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
OB/21/004 Prokopová Oľga – EKON 43114652 ekonomické a daňové práce za 11/2021 70,00 11.11.2021 Ing. Dušan Jantoš, konateľ