Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Profesia, spol. s r.o. 35800861 Pribinova 19, 811 09 Bratislava 269,00 53,80 322,80 15.11.2023