Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023152 PROEKO s.r.o. 35900831 Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Seminár dňa 29.06.2023, interné smernice vo verejnej správe 65,83 13,17 79,00 OBJ. 2023077 30.06.2023 30.06.2023