Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
PROEKO – Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 97,00 0,00 97,00 02.06.2023