Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023138 PROEKO – Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Účastnícky poplatok za seminár Verejné obstarávanie.... 89,00 € OBč.2023062 19.06.2023 20.06.2023