Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023138 PROEKO – Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Účastnícky poplatok za seminár Verejné obstarávanie.... 89,00 0,00 89,00 OBJ. 2023062 19.06.2023 20.06.2023