Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022101 Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina Pracovné odevy pre stredisko vývozu malých smetných nádob 437,8 87,56 525,36 21.12.2022 21.12.2022