Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023367 Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina Pracovná bunda 43,90 8,78 52,68 OBJ. 2023071 27.11.2023 27.11.2023