Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022029 PETROSTAV SK s.r.o. 46278605 Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Štefanov nad Oravou Vytýčenie sietí VO - ul. Za nemocnicou 75,00 15,00 90,00 07.10.2022 12.10.2022