Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024001 PETROSTAV SK s.r.o 46278605 Štefanov nad Oravou 132, 02744 Štefanov nad Oravou vytýčenie sietí verejného osvetlenia 90,00 18,00 108,00 DO 60240002 25.01.2024 31.01.2024